Општинско Основно Училиште
Коле Неделковски - Скопје
Вие сте на: Артикл

Преглед на вработени во училиштето

2014-10-13 09:11:39Преглед на вработени во училиштето :

 

Р. бр.

Име

Презиме

Работно место

1

Светлана

Масларевска

директор

2

Билјана

Јованова

педагог

3

Марија

Т.Блажевска

психолог

4

Весна

К.Трајкова

библиотекар

5

Александар

Максимовски

секретар

6

Радмила

И. Стојановска

наставник по мак. јазик

7

Еуридика

Г. Гоља

наставник по мак. јазик

8

Лена

Стојановска

наставник  по математика

9

Викторија

Илиеска

наставник по мат. и физика

10

Маријана

Крстеска

наставник  по математика

11

Анета

Чупеска

наставник по анг.јаз.

12

Јасмина

Чичкариќ

наставник по анг. јаз.

13

Кристина

Павлоска

наставник по анг. јаз.

14

Ивона

Димова

насавник по гер. јаз.

15

Славица     

Алексовска

наставник по хемија

16

Жанета

Ѓорѓиевска

наставникпо биологија

17

Виолета

Јаноска

наставникпо географија

18

Филип

Стојковиќ

наставник по историја

19

Валентина

Зорчец

наставник по информатика

20

Бранислав

Ристески

наставник по муз. обр.

21

Петар

Стојановски

наставник по физичко и здр. обр.

22

Михаил

Николов

наставник по физичко и здр. обр.

23

Огнен

Гиговски

наставник по физичко и здр. обр.

24

Сузана

Бачовска

одделенски наставник

25

Љупка

Андреева

одделенски наставник

26

Милена

Кузмановска

одделенски наставник

27

Катерина

Петковска

одделенски наставник

28

Весна

Стојановска

одделенски наставник

29

Мирјана

Настевска

одделенски наставник

30

Тина

Лазаревска

одделенски наставник

31

Роза

Нушкова

одделенски наставник

32

Анета

Ристовска

одделенски наставник

33

Анела

Атанасова

одделенски наставник

34

Сузана

Петрова

одделенски наставник

35

Слободанка

Гочевска

одделенски наставник

36

Јулијана

Тричковска

одделенски наставник

37

Маргарита

Н. Бошковска

одделенски наставник

38

Ана

Б. Анчевска

одделенски наставник

39

Светлана

Блажевска

одделенски наставник

40

Ангелина

Кочева

одделенски наставник

41

Александра

Тодорова

одделенски наставник

42

Биљана

Стојановска

одделенски наставник

43

Симона

С. Манојловска

одделенски наставник

44

Билјана

Димовска

одделенски наставник

45

Верица

Биџовска

одделенски наставник

46

Христина

Ристоска

одделенски наставник

47

Нада

Крстева

одделенски наставник

48

Добрила

Трпевска

одделенски наставник

49

Викторија

Пановска

одделенски наставник

50

Емилија

В. Ивановска

одделенски наставник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преглед на наставници кои доаѓаат од други училишта:

 

ред бр.

име и презиме

наставен предмет

училиште од кое доаѓа

1

Ружа Стојковиќ

Етика во религиите

ООУ 11 Октомври“

2

Билјана Георгиевска

Етика, граѓанско образование

ООУ Димитар Миладинов“

3

Билјана Наумчевска

Техничко образование

ООУ Ј.Х.Песталоци“

4

Горица Бошковска

Класична култура во европ. цивил.

ООУ Кирил и Методиј“

5

Марина Станковиќ

Ликовно образование, проекти од ликовната уметност

ООУ „Кирил и Методиј

6

Елена Стојилковска

Природни науки

ООУ „Киро Глигоров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преглед на технички персонал вработен во училиштето:
 

Ред.

број

Име и презиме

Работно место

1

Жанета Димишковска

хигиеничар

2

Златко Димовски

хигиеничар

3

Марија  Саздовска

хигиеничар

4

Мартина Грујевска

Хигиеничар

5

Јагода Ристовска

хигиеничар

6

Љубица Колчева

хигиеничар

7

Никола Пападинов

хаус мајстор

8

Зоран Симоновски

чувар

 

Корисни линкови

eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner Eduinu