Општинско Основно Училиште
Коле Неделковски - Скопје
Вие сте на: Артикл

Посета на Машинскиот Факултет - Скопје од страна на учениците од I в одд во рамките на проектот „Професионална ориентација на учениците“

2017-11-16 17:12:51 

Учениците од I в одд. од ООУ „Коле Неделковски“ на ден 26.10.2017 година (четврток) го посетија Машинскиот Факултет-Скопје во рамките на проектот Професионална ориентација на учениците. Родителот Даме Димитровски ,како професор на Машинскиот Факултет,одржа интересно предавање кое учениците го следеа со големо љубопитство и воодушевување.Учениците се запознаа со предностите и предизвиците на професијата машински инженер,со изработката на мотори и нивните составни делови. Посебен акцент се стави на еколошките и електрични превозни средства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корисни линкови

eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner Eduinu