Општинско Основно Училиште
Коле Неделковски - Скопје
Вие сте на: Артикл

Програми и извештаи за работата на училиштето

2022-03-14 11:44:40Полугодишен извештај за работата на ООУ „Коле Неделковски“-Скопје за учебната 2022/2023 год.

Годишна програма за работа на ООУ „Коле Неделковски“ - Скопје за учебната 2022/2023 год.

Годишна програма за организирање на излети, екскурзии и настава во природа на ООУ „Коле Неделковски“ - Скопје за учебната 2022/2023 год.

Годишен извештај за работата на ООУ „Коле Неделковски“ - Скопје за учебната 2021/2022 год.

Полугодишен извештај за работата на ООУ „Коле Неделковски“ - Скопје за учебната 2021/2022 год.

Годишна програма за работа на ООУ „Коле Неделковски“ - Скопје за учебната 2021/2022 год.

Годишен извештај за работата на ООУ „Коле Неделковски“ - Скопје за учебната 2020/2021 год.

Полугодишен извештај за работата на ООУ „Коле Неделковски“ - Скопје во учебната 2020/2021 година

Годишна програма за работата на ООУ „Коле Неделковски“ - Скопје за учебната 2020/2021 год.

Годишна програма за организирање на излети, екскурзии и настава во природа на ООУ „Коле Неделковски“ - Скопје за учебната 2020/2021 год.

Годишен извештај за работата на ООУ „Коле Неделковски“ - Скопје во учебната 2019/2020 год.

Полугодишен извештај за работата на ООУ „Коле Неделковски“ - Скопје за учебната 2019-2020 год.

Годишна програма за работата на ООУ „Коле Неделковски“ - Скопје за учебната 2019 / 2020 година

Годишен извештај за работата на ООУ „Коле Неделковски“ - Скопје за учебната 2018 / 2019 год.

Полугодишен извештај за работата на ООУ „ Коле Неделковски“ - Скопје за учебната 2018/2019 год.

Годишна програма за работата на ООУ „Коле Неделковски“ - Скопје за учебната 2018-2019 год.

Годишна програма за изведување на екскурзии, излети и настава во природа во ООУ „Коле Неделковски“ за  учебната 2018/2019 год.

 

 

Корисни линкови

eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner Eduinu